ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΗΝΥΜΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΡΓΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΗΘΗ & ΕΘΙΜΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   
 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Θεοδώρου Σολέας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Άγγελος Γαβριηλίδης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99512234
   
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Λεωνίδου (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99627390
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Ανθούσα Ευαγγέλου
Τηλέφωνα: 99308338
   
Ονοματεπώνυμο: Άριστος Κυπριανού
Τηλέφωνα: 99618697
   
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Γεωργιάδης
Τηλέφωνα:  
   
Tο προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Σκεύη Αριστείδου (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 99122625
E-mail: skeviaristidou@gmail.com