Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Θεοδώρου Σολέας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Λεωνίδου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99627390
E-mail: andleonidou72@gmail.com

Ονοματεπώνυμο: Ανθούσα Ευαγγέλου (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99308338

Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:

Ονοματεπώνυμο: Άριστος Κυπριανού
Τηλέφωνα: 99618697

Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Γεωργιάδης

Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Γεωργίου

Tο προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:

Ονοματεπώνυμο: Σκεύη Αριστείδου (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 99380656
E-mail: skeviaristidou@gmail.com

Βίντεο

Ανακοινώσεις

Λεύκωμα Εκδηλώσεων

Φωτογραφικό Άλμπουμ

© Copyright 2023 - Άγιος Θεόδωρος Σολέας / Designed & Developed by NETinfo Plc