3ο Βραβείο Καθαριότητας και Ευπρεπισμού Επαρχίας Λευκωσίας 2018

Με χαρά έχω παραλάβει από τον Έπαρχο Λευκωσίας το 3ο Βραβείο Καθαριότητας και Ευπρεπισμού της επαρχίας Λευκωσίας.
Μέσα από αυτό το γεγονός, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές οι οποίοι συνέβαλαν στη διεκπεραίωση του έργου για καθαρισμό,καθώς και όλα τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.
Ας συνεχίσουμε μαζί την πορεία μας για ένα καλύτερο και καθαρότερο Άγιο Θεόδωρο Σολέας!