ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για καθαρισμό οικοπέδων και τεμαχίων γης μέχρι 31/05/2020

Καθαριότητα τεμαχίων εντός των ορίων της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου Σολέας.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεοδώρου Σολέας ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες τεμαχίων που βρίσκονται εντός των ορίων της κοινότητας, όπως μέχρι τις

31 Μαΐου 2020 προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση όλον των άχρηστων υλικών, χόρτων, και μπαζών.

Μετά της 31 Μαΐου 2020 το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει σε καθαρισμό τους και τα έξοδα θα επιβαρύνουν τους κατόχους των τεμαχίων.

Παρακαλούνται όσοι δυσκολεύονται στον καθαρισμό των τεμαχίων τους να επικοινωνήσουν με το Κοινοτικό Συμβούλιο.