Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Αγίου Θεοδώρου Σολέας 29/12/2018