Καθαρά Δευτέρα στο χωριό Άγιος Θεόδωρος Σολέας 2/3/2020